XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa

PROBLEM BOGACTWA I UBÓSTWA
W TEORIACH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

Honorowy patronat nad konferencją objął
Jego Magnificencja  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

      Już po raz dwunasty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez pracowników Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej, Katedry Ekonomii, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

      W październiku 1997 roku zorganizowaliśmy pierwszą ogólnopolską konferencję dotyczącą dorobku myśli ekonomicznej Drugiej Rzeczypospolitej. Dwa lata później, we wrześniu 1999 roku, rozpoczęliśmy cykliczne (co dwa lata) konferencje pod wspólnym tytułem: DOKONANIA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Pierwszą z nich poświęcono teoriom neoliberalnym wobec ekonomicznej roli państwa, drugą, zorganizowaną w 2001 roku, relacjom między teorią ekonomii a polityką gospodarczą. Trzecia - z 2003 roku, dotyczyła teorii nieliberalnych wobec ekonomicznej roli państwa, czwarta z 2005 roku - teorii i praktyki ekonomii instytucjonalnej. W 2007 roku dyskutowaliśmy nad szeroko rozumianym keynesizmem i jego rolą w polityce ekonomicznej. Konferencja z 2009 roku dotyczyła znaczenia kategorii wyboru w teorii i praktyce gospodarczej. W 2011 roku przedmiotem konferencji był dobrobyt w rozumieniu nauk społecznych, w 2013 roku racjonalność, efektywność i etyka, a w 2015 roku konferencję poświęciliśmy dwóm podstawowym kategoriom ekonomicznym: wartości i własności. Na ostatniej konferencji w 2017 roku przedmiotem rozważań była kluczowa kategoria ekonomiczna, jaką jest wolność.

      Tematyka nadchodzącej konferencji koncentrować się będzie wokół problematyki bogactwa i ubóstwa, co powinno zainteresować nie tylko ekonomistów, ale również przedstawicieli innych nauk społecznych oraz praktyków gospodarczych.

    Zapraszamy serdecznie do spotkania i wymiany poglądów dotyczących proponowanego tematu.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE Kierownik Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej


prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta Kierownik Katedry Ekonomii