XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa

Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej –
WOLNOŚĆ W UJĘCIU NAUK SPOŁECZNYCH

Honorowy patronat nad konferencją objął
Jego Magnificencja  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

      Już po raz jedenasty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez pracowników Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

      W październiku 1997 roku zorganizowaliśmy pierwszą ogólnopolską konferencję dotyczącą dorobku myśli ekonomicznej Drugiej Rzeczypospolitej. Dwa lata później, we wrześniu 1999 roku, rozpoczęliśmy cykliczne (co dwa lata) konferencje pod wspólnym tytułem: DOKONANIA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Pierwszą z nich poświęcono teoriom neoliberalnym wobec ekonomicznej roli państwa, drugą, zorganizowaną w 2001 roku, relacjom między teorią ekonomii a polityką gospodarczą. Trzecia - z 2003 roku, dotyczyła teorii nieliberalnych wobec ekonomicznej roli państwa, czwarta z 2005 roku - teorii i praktyki ekonomii instytucjonalnej. W 2007 roku dyskutowaliśmy nad szeroko rozumianym keynesizmem i jego rolą w polityce ekonomicznej. Konferencja z 2009 roku dotyczyła znaczenia kategorii wyboru w teorii i praktyce gospodarczej. W 2011 roku przedmiotem konferencji był dobrobyt w rozumieniu nauk społecznych, cztery lata temu racjonalność, efektywność i etyka, a ostatnio konferencję poświęciliśmy dwóm podstawowym kategoriom ekonomicznym: wartości i własności.

      W tym roku przedmiotem rozważań chcemy uczynić trzecią kluczową kategorię ekonomiczną, jaką jest wolność. Temat powinien zainteresować nie tylko ekonomistów, ale również przedstawicieli pokrewnych nauk społecznych oraz praktyków gospodarczych.

      Zapraszamy serdecznie do spotkania i wymiany poglądów dotyczących proponowanego tematu.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE Kierownik Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej


prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta Kierownik Katedry Ekonomii